Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva

za rok 2012, 2013

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formuláre pre zostavenie účtovnej závierky neziskových organizácií v jednoduchom účtovníctvu - elektronické podanie.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť