Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva

za rok 2012, 2013

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formuláre pre zostavenie účtovnej závierky neziskových organizácií v jednoduchom účtovníctvu - elektronické podanie.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF