Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - súvaha, výkaz ziskov a strát

za rok 2014, 2015

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri účtovnej závierke podnikatelov. Formulár obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Došlo k zlúčeniu formulárov Súvaha a Výkaz ziskov a strát. Formulár mám veľa zmien.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť