Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - súvaha, výkaz ziskov a strát

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri účtovnej závierke podnikatelov. Formulár obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Došlo k zlúčeniu formulárov Súvaha a Výkaz ziskov a strát. Formulár mám veľa zmien.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF