Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri účtovnej závierke v jednoduchom účtovnictve.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
K zmenám nedošlo. Boli iba zlúčené formuláre Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch do formulára Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctvo.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF