Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve

za rok 2014

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri účtovnej závierke v jednoduchom účtovnictve.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
K zmenám nedošlo. Boli iba zlúčené formuláre Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch do formulára Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctvo.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť