Vrátenie dane z pridanej hodnoty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Podnikateľ môže požiadať o vrátenie dane, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskych spoločenstiev a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia Európskych spoločenstiev tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine (ďalej len „cestujúci“), môže požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene vyvezeného tovaru, ktorý kúpila v tuzemsku od platiteľa, s výnimkou pohonných látok.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF