Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Vzor čestného vyhlásenia fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia, že sa osobne a celodenne riadne stará o dieťa podľa § 15 ods. 1 písm. c a d zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z..

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF