Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane (ďalej len "zamestnávateľ"), u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus. Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

Starší vzor

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF