Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane

V2Pv21

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V oddiele II vypustené údaje Právna forma, Sídlo-ulica, PSČ, Obec a Číslo

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF