Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na "Podmienky elektronického zasielanie údajov na účely sociálneho poistenia"

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s Podmienkami elektronického zasielania údajov na účely sociálneho poistenia, a že pristupuje na podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť