Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na "Podmienky elektronického zasielanie údajov na účely sociálneho poistenia"

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s Podmienkami elektronického zasielania údajov na účely sociálneho poistenia, a že pristupuje na podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF