Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)

za rok 2012,2013

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na zostavenie tohto výkazu sú podkladom údaje z peňažného denníka, v ktorom sú už zaúčtované všetky účtovné operácie za dané účtovné obdobie. Účtovanie v peňažnom denníku je záväzné na určenie základu dane.

Starší vzor

Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú tieto zmeny: zaokrúhlenie sa zmenilo na dve desatinné miesta, pribudol Kód DIC, SID, SK NACE.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF