Výkaz platiteľa dividend Union ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Výkaz platiteľa dividend v listinnej podobe podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Výkaz platiteľa dividend


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl údaj "Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Union ZP

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť