Výkaz platiteľa dividend Union ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výkaz platiteľa dividend v listinnej podobe podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Výkaz platiteľa dividend


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl údaj "Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF