Výkaz poistného a príspevkov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ je povinný vykazovať odvádzanie poistného a príspevkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie. Môže tak učiniť prostredníctvom tohto výkazu.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz poistného a príspevkov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V hlavnom formulári zmeny nie sú, zmena je v prílohe - pribudli údaje v odíle "Zoznam zamestnancov" a to údaje "Počet hodín".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF