Výkaz poistného a príspevkov

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ je povinný vykazovať odvádzanie poistného a príspevkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie. Môže tak učiniť prostredníctvom tohto výkazu.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz poistného a príspevkov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zrušený: 1. Oddiel Pribudol: 4. Oddiel Zmena: 2. Oddiel - IBAN na miesto Názov banky, Číslo účtu

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť