Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Po splnení si oznamovacej povinnosti si musí SZČO splniť ďalšiu dôležitú oznamovaciu povinnosť voči svojej zdravotnej poisťovni. Na predpísanom tlačive Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré má povinnosť doručiť na svoju zdravotnú poisťovňu. Pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti až do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka má SZČO povinný minimálny preddavok stanovený sadzbou poistného z minimálnej mzdy platnej k 1. 1. kalendárneho roka, v ktorom sa poistenec stal SZČO. SZČO si v súbehu určujú preddavok samy, ak si určia menej ako 100,– Sk, nemusia platiť preddavok vôbec.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú len minimálne zmeny, pribudla suma plnenia oslobodená od platenia poistného.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF