Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie SZČO Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Po splnení si oznamovacej povinnosti si musí SZČO splniť ďalšiu dôležitú oznamovaciu povinnosť voči svojej zdravotnej poisťovni. Na predpísanom tlačive Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré má povinnosť doručiť na svoju zdravotnú poisťovňu. Pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti až do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka má SZČO povinný minimálny preddavok stanovený sadzbou poistného z minimálnej mzdy platnej k 1. 1. kalendárneho roka, v ktorom sa poistenec stal SZČO. SZČO si v súbehu určujú preddavok samy, ak si určia menej ako 100,– Sk, nemusia platiť preddavok vôbec.

Starší vzor

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre SZČO Dôvera+ ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudlo rodné číslo a iné identifikačné číslo. Zmena v tabuľke Údaje o preddavkoch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF