Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výkaz preddavkov zostavujú a predkladajú zamestnávatelia, ktorí uhrádzajú poistné za svojich zamestnancov prihlásených do zdravotnej poisťovne.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú len minimálne zmeny, pribudla suma plnenia oslobodená od platenia poistného.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF