Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Výkaz preddavkov zostavujú a predkladajú zamestnávatelia, ktorí uhrádzajú poistné za svojich zamestnancov prihlásených do zdravotnej poisťovne.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú len minimálne zmeny, pribudla suma plnenia oslobodená od platenia poistného.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Union ZP

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť