Výkaz preddavkov platiteľa dividend VšZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

V zmysle § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz preddavkov platiteľa dividend VšZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl údaj "Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) Vzor formuláru v PDF