Výkaz preddavkov SZČO VšZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výkaz preddavkov samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 20 ods. 2 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. druh výkazu (N, O) o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Výkaz preddavkov SZČO VšZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl údaj "Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN)".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) Vzor formuláru v PDF