Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Výkaz preddavkov zostavujú a predkladajú zamestnávatelia, ktorí uhrádzajú poistné za svojich zamestnancov prihlásených do zdravotnej poisťovne.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V oddiele Zoznam zamestnancov pribudli údaje - celková výška príjmu pre uplatnenie OP - celková výška ďalších príjmov - OP

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť