Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek, v možnosti dať výpoveď nie je nijakým spôsobom obmedzený. Výpoveď môže dať z akéhokoľvek dôvodu (nájdenie lepšieho miesta, zlé vzťahy so spoluzamestnancami, nevyhovujúce pracovné podmienky, nekorektné zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa a i.) alebo bez uvedenia dôvodu, tzn. že záleží výlučne na zamestnancovi, či sa rozhodne uviesť dôvody skončenia vo výpovedi. Výpoveď môže dať zamestnanec aj vtedy, ak je v ochrannej dobe (zamestnanec je práceneschopný, zamestnankyňa je tehotná a pod.).

Zdroj