Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výpoveď je konštitutívny prejav (vyhlásenie) jednej strany právneho pomeru, že daný pomer bude v budúcnosti zrušený (t. j. že od neho odstúpi).

Vzor formuláru v PDF