Výstupný list

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Výstupný list potvrdzuje, že zamestnanec ktorého pracovný pomer so spoločnosťou skončil nemá voči uvedenej spoločnosti žiadne nevyrovnané záväzky.

Zdroj

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť