Výstupný list

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výstupný list potvrdzuje, že zamestnanec ktorého pracovný pomer so spoločnosťou skončil nemá voči uvedenej spoločnosti žiadne nevyrovnané záväzky.

Vzor formuláru v PDF