Vyúčtovanie cestovných výdavkov, zahraničnej pracovnej cesty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak vás zamestnávateľ posiela na pracovnú cestu, máte nárok na cestovnú náhradu. Pri zahraničnej ceste je zamestnávateľ povinný vám poskytnúť preddavok v primeranej výške a v cudzej mene bez toho, aby ste ho o to najprv požiadali. Pracovnú cestu treba vyúčtovať do desiatich pracovných dní od jej skončenia. Počas tejto lehoty zamestnanec predloží potrebné doklady, na základe ktorých sa môže cesta vyúčtovať.

Starší vzor

Vyúčtovanie cestovných výdavkov, zahraničnej pracovnej cesty


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena Sk na EUR.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF