Zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie dodatočne podľa § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Obdobie, počas ktorého bol poistenec zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, sa na účely dôchodkového poistenia započítava rôzne, podľa toho, kedy toto obdobie trvalo. Zákon však umožňuje za toto obdobie dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

Starší vzor

Dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Iba malé zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF