Zápočtový list

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Potvrdenie o zamestnaní – zápočtový list je doklad, ktorým zamestnanec informuje svojho budúceho zamestnávateľa o dobe trvania práceneschopností spadajúcich do obdobia jedného roka pre prípad potreby sledovania podpornej doby pri vzniku práceneschopnosti po vzniku ďalšieho pracovného pomeru. Zároveň je v ňom informácia o zápočte rokov a dňoch trvania pracovného pomeru.

Starší vzor

Zápočtový list


Vzor formuláru v PDF