Záznam o spracovateľských činnostiach (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Každý prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa (ak takého má prevádzkovateľ povereného) má povinnosť viesť záznam o spracovateľskej činnosti (ďalej len „záznam“) a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe, ktorý nemá povinnosť nikam zasielať a ponecháva si ho u seba.

Vzor formuláru v PDF