Záznam o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pokiaľ došlo k udeleniu súhlasu so spracovaním, je vhodné o tom vyhotoviť záznam.

Vzor formuláru v PDF