Záznam o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Pokiaľ došlo k udeleniu súhlasu so spracovaním, je vhodné o tom vyhotoviť záznam.

Zdroj