Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách

Vzor 1

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách podľa § 70 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Záznamy podľa § 70 ods. 6 zákona o DPH


Zdroj

Formulár vydává Finančná správa SR

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť