Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách

Vzor 1

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách podľa § 70 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Záznamy podľa § 70 ods. 6 zákona o DPH


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF