Žiadosť k osobným údajom o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár použije dotknutá osoba, ak chce získať informácie, ktoré osobné údaje sú o ňom spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a či sú odovzdávané iným príjemcom.

Zdroj