Žiadosť k osobným údajom o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár použije dotknutá osoba, ak chce získať informácie, ktoré osobné údaje sú o ňom spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a či sú odovzdávané iným príjemcom.

Vzor formuláru v PDF