Žiadosť k vystaveniu formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár U1 alebo E 301 slúži ako doklad o období, počas ktorého ste v zahraničí pracovali. Pokiaľ ste na Slovensku nezískali minimálnu stanovenú dĺžku poistenia v nezamestnanosti (zákonnou podmienkou pre priznanie dávok v nezamestnanosti), zohľadní sa doba zamestnania v inom štáte Európskej únie.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF