Žiadosť na poskytnutie zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú tu pre Vašu potrebu a môžu Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Na túto zdravotnú pomoc máte dokonca nárok a je bezplatná, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, ba má na ňu nárok i cudzinec, nezamestnaný a bezdomovec.

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF