Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa § 24 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Zdroj

Formulár vydáva Úrad na ochranu osobných údajov Vzor formuláru v PDF