Žiadosť o dávku garančného poistenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky svojich zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu, uspokoja sa tieto nároky z garančného poistenia na základe žiadosti zamestnanca - žiadateľa. Žiadateľ si môže uplatňovať dávku garančného poistenia najviac v rozsahu a za obdobie posledných troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti, ktoré zamestnávateľ neuspokojoval.

Starší vzor

Žiadosť o dávku garančného poistenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF