Žiadosť o dávku garančného poistenia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky svojich zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu, uspokoja sa tieto nároky z garančného poistenia na základe žiadosti zamestnanca - žiadateľa. Žiadateľ si môže uplatňovať dávku garančného poistenia najviac v rozsahu a za obdobie posledných troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti, ktoré zamestnávateľ neuspokojoval.

Starší vzor

Žiadosť o dávku garančného poistenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj - dátum platobnej neschopnosti - IBAN Inak minimálne textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť