Žiadosť o dôchodok

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosťou si môžete uplatniť nárok na dôchodok (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ak bývate mimo územia Slovenskej republiky, a to v štáte, ktorý nie je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, s ktorým Slovenská republiky neuzatvorila zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Starší vzor

Žiadosť o dôchodok


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny v celom formulári.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF