Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Fyzická alebo právnická osoba v tlačive žiada o odpustenie povinnosti platiť penále z dôvodu neplnenia odvodových povinností. Uvedú sa skutočnosti, ktoré mali rozhodujúci vplyv na neplnenie si odvodových povinností.

Vzor formuláru v PDF