Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Fyzická alebo právnická osoba v tlačive žiada o odpustenie povinnosti platiť penále z dôvodu neplnenia odvodových povinností. Uvedú sa skutočnosti, ktoré mali rozhodujúci vplyv na neplnenie si odvodových povinností.

Zdroj