Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pracovná rehabilitácia je vecná dávka poskytovaná fakultatívne z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu.

Starší vzor

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudly dátumy úrazu a v bode 1.6 zmeny účtov.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF