Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, a ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu.

Starší vzor

Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj IBAN

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF