Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, o odpustenie poplatkov z omeškania

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Túto žiadosť využite, keď od nás potrebujete potvrdenie: na účely verejného obstarávania, na účely cudzineckej polície, o stave saldokonta platiteľa poistného, všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok.

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF