Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke sa vykonáva na základe žiadosti poberateľa dávky alebo žiadateľa o dávku.

Starší vzor

Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Změnil se údaj číslo bankovního účtu na IBAN.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť