Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke sa vykonáva na základe žiadosti poberateľa dávky alebo žiadateľa o dávku.

Starší vzor

Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Změnil se údaj číslo bankovního účtu na IBAN.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF