Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Na základe žiadosti poberateľa sa dôchodková dávka môže vyplácať v hotovosti, alebo na účet manžela (manželky), po splnení zákonných podmienok.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť