Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na základe žiadosti poberateľa sa dôchodková dávka môže vyplácať v hotovosti, alebo na účet manžela (manželky), po splnení zákonných podmienok.

Starší vzor

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Číslo účtu sa zmenilo na IBAN.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF