Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1. 1. 2020)

ZIAOSKLv20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF