Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na jednorazové odškodnenie, ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia, má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom manžel, manželka a nezaopatrené dieťa (aj keď nežilo s poškodeným v spoločnej domácnosti) poškodeného.

Starší vzor

Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.5.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF