Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Na jednorazové odškodnenie, ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia, má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom manžel, manželka a nezaopatrené dieťa (aj keď nežilo s poškodeným v spoločnej domácnosti) poškodeného.

Starší vzor

Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.5.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť