Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu. Suma náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nemôže byť v úhrne vyššia ako suma podľa osobitného predpisu.

Starší vzor

Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa