Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať predmet dane v pozastavení dane

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivá na registráciu daňových subjektov, ktorých vzor podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje Ministerstvo financií SR.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF