Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri registrácii alebo zmenách platcu DPH.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa