Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň

REGSPD

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri registrácii alebo zmenách platcu spotrebnej dane.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári ubudol bod VIII. Čísla účtov v bankách, pribudla Príloha č. 3 k bodu I.A., Príloha č. 4 k bodu I.A. a zmeny v prílohe I.A a I.B.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF