Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastúpenej sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF