Žiadosť o rozvod - návrh na rozvod manželstva

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Návrh na rozvod sa robí spravidla písomne. Z návrhu na rozvod manželstva musí byť v prvom rade zjavné, ktorému súdu je určený. "Návrh na rozvod manželstva" sa podáva na súde, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov.

Vzor formuláru v PDF