Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zdravotná poisťovňa uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie.

Starší vzor

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť