Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zdravotná poisťovňa uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie.

Starší vzor

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva DÔVERA + zdravotná poisťovňa Vzor formuláru v PDF