Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zam. osoba a činnosť ako SZČO v odlišných členských štátoch EÚ

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ

Starší vzor

Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby súčasne zamestnanej na úz. 1 čl. štátu a SZČ na území iného čl. štátu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmenil sa celkový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF